Wyniki konkursu Pamięć dla Przyszłości

Strona główna / Wyniki konkursu Pamięć dla Przyszłości

PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI… w 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Projekt dofinansowano ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IX Otwartego Konkursu

PROTOKÓŁ OCENY JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY
„PAMIĘĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”

W dn. 14 października 2020 roku Jury w składzie: dr Ewa Kowalska – sekretarz Jury, Małgorzata Jędruch-Włodarczyk, Sławomir Frątczak, dr Grzegorz Łeszczyński i dr Maciej Wyrwa dokonało oceny 120 zgłoszonych referatów i prezentacji multimedialnych
w 5 kategoriach tematycznych:

 1. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego – 27 prac konkursowych
 2. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej – 5 prac
 3. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie – 28 prac
 4. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych – 4 prace
 5. Zbrodnia Katyńska w propagandzie – 57 prac.

Na podstawie oceny prac konkursowych w gronie laureatów konkursu znaleźli się:
1. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego:

 1. Maria Majerz-Maniecka (Kłaj)
 2. Krzysztof Jóźwiak (Olsztyn)
 3. Karol Maria Jakubowski (Warszawa)

Wyróżnienia otrzymują: Stanisław Mackiewicz (Libiąż) i zespół: Wiktoria Mielniczek i Amelia Niedzielska (Nysa)

2. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej:

 1. Szymon Krzykowski (Golub – Dobrzyń)
 2. Aleksandra Heinich (Mogilno)

Jury nie przyznało 3 miejsca ani wyróżnień

3. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie:

 1. Julia Szeląg (Toruń)
 2. ex aequo Sandra Adamczyk (Oświęcim) i Katarzyna Majcher (Kraków)
 3. Zespół: Długokęcka Dagmara, Krupińska Oliwia, Wiśniewski Przemysław (Waśniewo Grabowo)

Wyróżnienia otrzymują: Karol Kozar (Jarosław) i Tymoteusz Lepak (Brusy)

4. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych:

 1. Miłosz Nogaj (Milicz)
 2. Martyna Fudała (Jarosław)

Jury nie przyznało 3 miejsca ani wyróżnień

5. Zbrodnia Katyńska w propagandzie:

  1. Julia Pikul (Pyskowice)
  2. Dominika Zięciak (Sosnowiec)
  3. Daniel Hyla (Olkusz)

Wyróżnienia otrzymują: Janusz Przychodny (Golub-Dobrzyń) i Paulina Salamon (Rybnik)

Do udziału w Konferencji Młodych Historyków Jury rekomenduje nagrodzonych uczestników konkursu.

Jury wyraża radość z powodu tak licznego udziału młodzieży ze wszystkich regionów Polski. Zauważa zaangażowanie wielu młodych osób w pogłębianie i popularyzowanie wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej oraz dbałość o pamięć o Jej Ofiarach w swoich Małych Ojczyznach.   Jury dziękuje również nauczycielom, opiekunom, rodzicom za wsparcie i udzieloną pomoc uczniom, podopiecznym.

Warszawa, 14.X.2020

Jury:

                                                                      Ewa Kowalska

                                                                      Małgorzata Jędruch-Włodarczyk

                                                                      Sławomir Frątczak

                                                                      Grzegorz Łeszczyński

                                                                      Maciej Wyrwa