Portrety Katyńskie 2.20

Strona główna / Portrety Katyńskie 2.20

Przedsięwzięcie pn. „Portrety Katyńskie 2.20” to rodzaj kampanii społecznej zwiększającej wiedzę i świadomość na temat bolesnej historii Polski i Rosji z 1940 – Zbrodni Katyńskiej w roku poprzedzającym 80 rocznicę Zbrodni.
Celem głównym była popularyzacja działań upamiętniających Ofiary Zbrodni Katyńskiej poprzez poznawanie bolesnej historii i konkretnych osób zamordowanych w sowieckich kaźniach na Wschodzie i podnoszenie społecznej świadomości na temat tragedii, która – ciągle żywa – kładzie się cieniem na stosunkach pomiędzy oboma krajami, narodami, społeczeństwami i ludźmi.

Oto 46 portretów, które rozpoczynają naszą antologię Ofiar Zbrodni Katyńskiej upamiętnionych Dębami Pamięci. W kolejnych latach będa powstawały następne, by poznać Tych, których linia życia została przecięta w 1940 roku.

Zachęcamy też do obejrzenia spotu internetowego promującego upamiętnianie Bohaterów Katyńskich w ramach programu edukacyjnego Katyń… Ocalić od zapomnienia.