Pamięć dla przyszłości

Strona główna / Pamięć dla przyszłości

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY DLA MŁODZIEŻY W 80. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

WYNIKI

„Pamięć dla przyszłości” to tytuł ogólnopolskiej Konferencji Młodych Historyków (13-18 lat), w której będą uczestniczyć laureaci konkursu historycznego dla młodzieży na referat lub prezentację multimedialną podejmujące problematykę katyńską. Uczniowie będą mogli pisać pracę konkursową w jednej z 5 kategorii tematycznych:
I. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;
II. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;
III. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;
IV. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;
V. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

Konkurs i konferencja przyczynią się do popularyzacji wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii Zbrodni, kontekstów i interpretacji, życia konkretnych osób
zamordowanych na Wschodzie w 1940 r. , rozwijanie fascynacji historią Polski XX wieku. Pozwolą młodzieży pasjonującej się historią pochwalić się umiejętnością pisania referatów/prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych.

Niech będą też pretekstem dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowawców do poszerzania zakresu wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar wynikającego z podstawy
programowej w edukacji szkolnej.

Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone z uznanych ekspertów – historyków, a autorzy najlepszych referatów lub prezentacji multimedialnych będą mieli okazję uczestniczyć w Konferencji ,
przedstawiając publicznie swoje przemyślenia. Najlepsze prace zostaną również opublikowane zarówno w folderze pokonferencyjnym jak i w formie elektronicznej. Laureaci otrzymają również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Do pobrania:
1. Regulamin
2. Formularz zgłoszenia
3. Metryczka pracy
4. Plakat

Projekt dofinansowano ze środków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach IX Otwartego Konkursu.