Zajęcia historyczno-patriotyczne dla szkół ?KATYŃ 1940. LIST DO SYNA? !!!

Strona główna / Bez kategorii / Zajęcia historyczno-patriotyczne dla szkół ?KATYŃ 1940. LIST DO SYNA? !!!

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza serdecznie zaprasza
szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w
historyczno-patriotycznym projekcie „Katyń 1940. List do syna”.

CELEM PROJEKTU „Katyń 1940. List do syna” jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli poprzez interaktywne (w formie warsztatów) poznawanie historii i osobiste zaangażowanie młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Kształtowanie więzi i szacunku dla własnego kraju poprzez poznawanie dziejów Polski przez pryzmat losów konkretnych Bohaterów
2. Aktywizacja młodzieży do działania w lokalnym środowisku
3. Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych
4. Kształtowanie aktywności poznawczej młodzieży oraz nauka dostrzegania związków między teraźniejszością a przeszłością
5. Upamiętnienie Zbrodni Katyńskiej

ADRESACI
Młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych terenu woj. mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Odbędzie się 5 cykli warsztatów dla 5 szkół, dla ok. 100 uczestników z każdej ze szkół.

FORMA
Zajęcia będą miały formę 3-godzinnych warsztatów o następującym przebiegu:

1. Wprowadzenie historyczne dla wszystkich: wybuch II wojny światowej, agresja sowiecka na Polskę i polityka wobec ludności polskiej, obozy w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, mordy Katyńskie, odkrycie sowieckiej zbrodni przez nazistów, kłamstwo katyńskie do końca wojny, w okresie PRL i dzisiaj; sylwetki osób w niewoli (przekrój społeczny i funkcyjny, powód ich eksterminacji, wspomnienie wybranych 4-5 Bohaterów). Prezentacja wzbogacona materiałami multimedialnymi.

2. interaktywne warsztaty w 4-5 mniejszych grupach tematycznych, podczas których uczniowie – odwołując się do poznanych treści – będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie o patriotyzm dzisiaj, o ich własny patriotyzm, o postawy i zachowania.

3. Wspólne podsumowanie dla wszystkich: przedstawienie wyników prac poszczególnych grup, zebranie najważniejszych treści, rozdanie pamiątkowych metalowych znaczków katyńskich i zachęta do włączenia się w program „Katyń… ocalić od zapomnienia” przez posadzenie imiennego Dębu Pamięci dla wybranego Bohatera.

4. Możliwość obejrzenia wystawy na temat Zbrodni Katyńskiej, która towarzyszyć będzie zajęciom.

Po zakończeniu danej edycji warsztatów osoby prowadzące zajęcia spotkają się z nauczycielami, którzy je obserwowali. Spotkanie będzie okazją do ewaluacji warsztatów oraz przekazania nauczycielom materiałów do powtórzenia/kontynuacji projektu

TERMIN

Listopad 2013 r. – dokładny dzień, najbardziej korzystny dla szkoły, do uzgodnienia z organizatorami

ZGŁOSZENIA

do 25 paździeika na adres: o. Marek Kudach SP, tel. 694 131 022, marek.kudach@parafiada.pl

uwaga – o udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt realizowany w ramach programu „Patriotyzm jutra” Muzeum Historii Polski.

Dofinasowany ze środków Muzeum Historii Polski i Fundacji Banku Zachodniego WBK