Warszawa
Inauguracja portalu
www.katyn-pamietam.pl

Strona główna / Bez kategorii / Warszawa
Inauguracja portalu
www.katyn-pamietam.pl


INAUGURACJA PORTALU WWW.KATYN-PAMIETAM.PL W RAMACH PROGRAMU
„KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

W przeddzień Święta Niepodległości, tj. we wtorek 10 listopada 2009 r. w Warszawie na Siekierkach (Mokotów) odbędzie się patriotyczna uroczystość, w której udział zapowiedziało/weźmie wielu znamienitych gości. Bogaty program wydarzenia rozpoczyna o godz. 10.00 Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Tadeusza Pikusa w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul. Gwintowa 3), po której nastąpi poświęcenie i posadzenie Dębów Pamięci. Dęby Pamięci są symbolem pamięci o oficerach, zamordowanych w Katyniu, Twerze i Charkowie, według zasady, że każdy Dąb jest poświęcony konkretnemu żołnierzowi (jeden Dąb to jedno nazwisko z tzw. listy katyńskiej ). Dęby posadzone na Fortach Siekierkowskich będą przypominać o zasłużonych dla Mokotowa i Warszawy oficerach, którzy zginęli w roku 1940 w Katyniu i Charkowie. Uroczystość posadzenia Dębów wpisana jest w program „Katyń.. ocalić od zapomnienia”, realizowanego od 2008 roku, którego celem jest uczczenie 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, przypadającej w kwietniu 2010 roku, poprzez posadzenie 21.473 Dębów Pamięci. Honorowy patronat nad programem objął Prezydent RP, Lech Kaczyński.

Druga część spotkania rozpocznie się uroczystą inauguracją Roku Katyńskiego, po której nastąpi częściowe podsumowanie Projektu ”Od Małej Ojczyzny do Wielkiej Historii”, realizowanego przez Stowarzyszenie PARAFIADA, ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego projektu powstał portal www.katyn-pamietam.pl poświęcony Bohaterom Zbrodni Katyńskiej, gromadzący społeczności i instytucje z całej Polski, zainteresowane upamiętnieniem oficerów, którzy pochodzili z ich okolicy. W trakcie spotkania zostanie także przedstawiona najnowsza publikacja „Od Małej Ojczyzny do Wielkiej Historii”, wydana przez Stowarzyszenie. Wydawnictwo zawiera autorskie scenariusze lekcji dla wszystkich poziomów nauczania, które zostały opracowane i zrealizowane w szkołach przez laureatów programu „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie”, organizowanego cyklicznie przez Stowarzyszenie od roku 2006. Jako zbiór sprawdzonych w praktyce konspektów, napisanych przez najlepszych nauczycieli z całej Polski, publikacja stanowi doskonałą pomoc i przewodnik dla wychowawców w zakresie przekazywania wartości patriotycznych uczniom w sposób zrozumiały, a zarazem ciekawy i dostosowany do ich wieku i wrażliwości.

Udział w uroczystości zapowiedzieli przedstawiciele licznych Kuratoriów Oświaty, władz samorządowych, instytucji edukacyjnych, federacji rodzin katyńskich i duchowieństwa. Organizatorami uroczystości jest Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, Pijarska Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego oraz Ośrodek Działań Artystycznych „Dorożkaia”.