Stowarzyszenie Parafiada partnerem w organizacji X Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Historycznej „Piękna nasza Polska cała”

Strona główna / Bez kategorii / Stowarzyszenie Parafiada partnerem w organizacji X Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Historycznej „Piękna nasza Polska cała”

24 maja 2016 w historycznej Sali „Akwen” NSZZ Solidaość w Gdańsku odbędzie się X Wojewódzki Konkurs Pieśni Historycznej „Piękna nasza Polska cała” organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej działające przy Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 w Gdańsku.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół specjalnych i integracyjnych województwa pomorskiego – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ( w stopniu lekkim, umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną). Impreza na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń artystycznych szkół pomorskich i jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w woj. pomorskim. Konkurs przyczynia się do przypominania i popularyzowania pieśni historycznych, patriotycznych, rozwijania właściwych postaw obywatelskich i wrażliwości młodych ludzi oraz prezentowania ich dorobku artystycznego. Od czterech lat laureatom pierwszych miejsc w kategorii solista i zespół przyznawane są statuetki, których fundatorem jest Przewodniczący NSZZ Solidaość Piotr Duda.

Konkurs organizowany jest corocznie w maju, począwszy od 2007 r. Owocem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej, powołane w grudniu 2011 r. W kolejnych edycjach Konkursu udział wzięło 452 wykonawców ze szkół specjalnych i integracyjnych z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Lęborka, Kwidzyna, Kołozębia, Wejherowa, Tczewa, Starogardu Gdańskiego, Warcza, Kartuz.

Stowarzyszenie współpracuje m.in. z Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej, Pomorską Inicjatywą Historyczną, Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Jadwiga Możdżer Studio, Państwową Szkołą Muzyczną im. F. Nowowiejskiego, Agencją Artystyczną Michał Juszczakiewicz.

W tym roku do tego grona dołączyło Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie, którego celem jest wszechstronny rozwój i edukacja dzieci i młodzieży.

Patronat medialny sprawują „Wrota Pomorza”.