Posadzenie 4 Dębów Pamięci – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie

Strona główna / Bez kategorii / Posadzenie 4 Dębów Pamięci – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie

18 września b.r. społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” upamiętniła posadzeniem Dębów Pamięci czterech Bohaterów Zbrodni Katyńskiej:

1. Starszego przodownika Policji Państwowej Michała Kaźmierczaka, który pełnił funkcję komendanta posterunku Policji Państwowej w Horożance w województwie stanisławowskim (dzisiejsza Ukraina). Za wzorowąsłużbę czterokrotnie odznaczany medalami. Więziony w Stanisławowie i Kijowie i zamordowany w tamtejszym gmachu NKWD

2. Porucznika Ryszarda Zygmunta Linscheida, który we wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Lwowa, następnie jako jeniec – oficer Wojska Polskiego trafił do obozu w Starobielsku i został zamordowany w Charkowie.

3. Porucznika Jana Smolańskiego, aresztowanego w 1940 roku przez NKWD i przetrzymywanego w więzieniu w Samborze oraz Kijowie i tam zamordowanego.

4. Podkomisarza Policji Państwowej Edwarda Rypeścia, który brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej, a następnie wstąpił do Policji Państwowej i pełnił funkcję komendanta posterunku w Podhajcach, za swąsłużbę był trzykrotnie odznaczany. Więziony w obozie jenieckim w Ostaszkowie, został zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje.

Uroczystość rozpoczęła o godz. 10.00 Msza święta w intencji pomordowanych Bohaterów w kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej przy ulicy Cegielnianej 43.

Następnie na terenie ZSOI nr 3 miały miejsce symboliczne posadzenie Dębów pamięci z udziałem Rodzin Bohaterów, złożenie kwiatów i zniczy oraz Apel poległych.
My młodzi, którzy nie zaznaliśmy wojny, żyjemy w wolnym kraju, z dala od tragedii i cierpienia, ślemy pozdrowienie Wam, bohaterom ” ziemi krwią i ogniem płynącej”,
„ziemi gorzkiej od krwi i żalu”, jak pisał Krzysztof Kamil Baczyński. Ale pamięć o Was będzie zawsze nam bliska.
My – pokolenie multimedialnej rzeczywistości, blichtru i fleszy, my młodzi XXI wieku, „rozbijający atomy, zdobywcy Księżyca”, chcemy pamiętać,
bo jesteście częścią nas, naszej historii, bez której nie bylibyśmy tu, w tym miejscu.

Trzecim punktem uroczystości był program artystyczny przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 25 oraz koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Krakowie pod batutą majora Dariusza Byliny

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z uroczystości na portalu szkoły: https://sites.google.com/site/zsoi3krakowpl/informacje/uroczystosciposadzeniaczterechdebowpamiecidlauhonorowaniaofiarmordukatynskiegowramachogolnopolskiegoprogramu%E2%80%9Ekatyn%E2%80%93ocalicodzapomnienia%E2%80%9D