Płock – Pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka posadzą Dęby Pamięci

Strona główna / Bez kategorii / Płock – Pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka posadzą Dęby Pamięci

Pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka posadzą Dęby Pamięci

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w płockich uroczystościach posadzenia Dębów Pamięci w dniu 27 paździeika 2010 roku. Uroczystości ku czci oficerów polskich, zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD w 1940 roku, odbędą się w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej pod patronatem honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Prezydenta Miasta Płocka, we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2 Mazowiecką Brygadą Saperów i Stowarzyszeniem Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie. Ideę wsparł listem do uczestników Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera – Biskup Diecezjalny Płocki.
Program uroczystości
11.00 – Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Odprawi ją proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta ks. kan. dr Marek Zawadzki – kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odczytany zostanie list Biskupa Diecezjalnego Płockiego ks. bp. dr. Piotra Libery. Obok zaproszonych członków rodzin pomordowanych oficerów, udział wezmą poczty sztandarowe wszystkich płockich organizacji kombatantów i weteranów II wojny światowej, a także szkół oraz instytucji państwowych i samorządowych. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyć będzie poczet sztandarowy i kompania honorowa Wojska Polskiego.
12.30 – przy ulicy Sienkiewicza 26 społeczność I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Gimnazjum uhonoruje kawalerów Krzyża Srebego Orderu Wojennego Virtuti Militari: gen. bryg. Tadeusza Petrażyckiego, gen. bryg. Konrada Zembrzuskiego, gen. bryg. Tadeusza Grabowskiego. LOGOS Sp. z o. o – organ prowadzący od 1990 roku szkoły, utrwali pamięć laureata Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii Literatury por. rez. Władysława Sebyły (zob. biogramy: www.szkolylogos.edu.pl). Poświęcenia Dębów Pamięci dokona Proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta ks. kan. dr Marek Zawadzki. Odczytany zostanie apel pamięci i oddana salwa honorowa.
13.30 – przy ulicy 3 Maja 4 społeczność Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły uhonoruje Aleją Dębów Pamięci Jagiellończyków – dwudziestu jeden wychowanków i absolwentów tej uczelni z lat 1912-1930, zamordowanych w Katyniu i Charkowie przez NKWD w 1940 roku (zob. biogramy: www.jagiellonka.plock.pl). Poświęcenia Dębów Pamięci dokona Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Walerian Jastrzębiec-Święcicki. Tu również odczytany zostanie apel pamięci i oddana salwa honorowa.