Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Władysław Sebyła – poeta zamordowany w Katyniu”

Strona główna / Bez kategorii / Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Władysław Sebyła – poeta zamordowany w Katyniu”

Serdecznie zapraszamy do udziału autorów, poetów zarówno niezrzeszonych, jak i członków związków twórczych, młodzież w wieku 16-19 lat, osoby pełnoletnie oraz wszystkich miłośników poezji.

Konkurs organizuje Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie, Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Ogłoszony po raz pierwszy konkurs ma charakter otwarty. Jego celem jest rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, zwłaszcza związanej z tematyką katyńską, pielęgnowanie piękna języka polskiego, wyłowienie talentów literackich oraz przypomnienie sylwetki Władysława Sebyły (urodzonego 6 lutego 1902 roku w Kłobucku koło Częstochowy, polskiego poety, krytyka, podporucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego, zamordowanego przez NKWD w Katyniu wiosną 1940 roku).

Nagrodą główną w konkursie jest wydanie tomiku poetyckiego poświęconego Władysławowi Sebyle, składającego się z wierszy laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz nagrody książkowe.

Utwory na konkurs można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Oddział w Częstochowie w terminie do 15 stycznia 2018 roku z dopiskiem: „Poeta zamordowany w Katyniu” + kategoria wiekowa. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 lutego 2018 roku w siedzibie Muzeum Katyńskiego przy ul. Jana Jeziorańskiego 4 w Warszawie, podczas otwarcia wystawy upamiętniającej postać Władysława Sebyły. Szczegółowe warunki konkursu zawiera REGULAMIN.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.szembek.czest.pl oraz www.ifp.ajd.czest.pl