Ogólnopolski Konkurs na Plakat z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Strona główna / Ogólnopolski Konkurs na Plakat z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Ogólnopolski Konkurs na Plakat
z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

IDEA

Ogólnopolski konkurs plastyczny NA PLAKAT Z OKAZJI 70. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ został zrealizowany w roku szkolnym 2008/2009  w ramach Programu Wychowania Patriotycznego i Społecznego  ”Moja Mała Ojczyzna” 2008/2009.

Plakat nagrodzony główną nagrodą w KONKURSIE (aut. Marcelina Niedbało)

Organizatorem Konkursu było Stowarzyszenie PARAFIADA przy udziale Pijarskiego Centrum  Edukacyjnego Stanisława Konarskiego.

W ramach Konkursu – spośród blisko 1.000 nadesłanych prac – wyłoniono ZWYCIĘSKI PLAKAT,  autorstwa Marceliny Niedbało, uczennicy Gimnazjum w Nowym Stawie (woj. pomorskie) oraz MOTYW GRAFICZNY, znajdujący się na głównej stronie Portalu (praca „Krzyże” nadesłana przez Adriannę Cherbańską reprezentującą Zespół Szkół Miejskich w Rypinie). Zwycięski  plakat  zostanie wykorzystany w kampanii informacyjno-promocyjnej, związanej z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, realizowanej przez Stowarzyszenie w bieżącym roku.

CELE Konkursu 

 • uczczenie pamięci ofiar zbrodni dokonanych w Katyniu, Charkowie i Twerze (Miednoje),
 • szerzenie i kultywowanie pamięci o Zbrodni Katyńskiej w pokoleniu młodych Polaków,
 • pogłębienie wiedzy uczestników na temat Zbrodni Katyńskiej w powiązaniu z historią Polski,
 • wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,
 • tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym, a przez to kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.

ADRESACI Konkursu 

 • uczniowie szkól podstawowych (klasy IV-VI)
 • gimnazjaliści
 • uczniowie szkół ponadgimanzjalnych
 • oraz ich nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy, katecheci, duszpasterze…

PRZEBIEG Konkursu

Zgłoszenia i Etap I Konkursu

Do udziału w Konkursie Stowarzyszenie zaprosiło uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze wszystkich szesnastu województw, czyli z terenu całej Polski. Do Konkursu zgłosiło się 2.500 uczestników, ale ostatecznie w wyznaczonym terminie  wpłynęło 979 prac z 300 szkół. W niektórych placówkach ze względu na duże zainteresowanie Konkursem przeprowadzono etap wewnątrzszkolny, który wyłonił zwycięskie prace.
Do oceny nadesłanych prac konkursowych Stowarzyszenie zaprosiło przedstawicieli instytucji historycznych i edukacyjnych, artystów-plastyków oraz patronów programowych. Dnia 18 kwietnia 2009 r. w Centrum Parafiadowym zgromadziło się dostojne Jury.

W ocenie prac konkursowych  Jury przyjęło zasadę podwójnej selekcji:

 • najpierw spośród w wszystkich plakatów, wybrano po 3 najlepsze prace z każdego województwa w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • następnie prace wybrane ze wszystkich województw podzielono według kategorii wiekowych i jurorzy wystawili indywidualne oceny w punktach

Wyniki prac Jury oraz lista finalistów zakwalifikowanych do II etapu zostały ogłoszone na Finałach Wojewódzkich Programu „Moja Mała Ojczyzna” 2008/2009, czyli podczas corocznych spotkań osób i środowisk z danego regionu, zaangażowanych w realizację programów edukacyjnych Stowarzyszenia. Finały Wojewódzkie jak co roku odbyły się w maju, a gospodarzami i współorganizatorami tych spotkań były wybrane placówki, realizujące w danym roku szkolnym jeden z edukacyjnych programów  Stowarzyszenia.

Finaliści Konkursu na Plakat z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej oprócz nagród rzeczowych i dofinansowania wakacyjnego wypoczynku, zostali zaproszeni wraz z opiekunami  na Finały XXI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie, podczas których odbył się II etap Konkursu.

II Etap Konkursu w ramach Finałów XXI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie (4-9 lipca 2009 r.)

Finaliści Konkursu na Plakat z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i opiekunowie już od 4 lipca brali udział w Finałach XXI Parafiady, razem z  blisko 2.000 dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy. Oprócz testu wiedzy i konkursu plastycznego, które wyłoniły ostatecznych zwycięzców, młodzież  zwiedzała najważniejsze miejsca w Warszawie (m.in. Stare Miasto, Muzeum Powstania Warszawskiego) oraz odpoczywała i bawiła się wspólnie z rówieśnikami z całej Europy.

Pierwszym etapem uroczystego podsumowania było spotkanie „Zanim pochłonął ich Katyń…” przygotowane we współpracy z Domem Spotkań z Historią, samorządową instytucją kultury m.st. Warszawy, której zadaniem jest popularyzowanie historii wśród warszawiaków ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszego pokolenia. Spotkanie odbyło się w budynku Domu Spotkań przy ul. Karowej w środę, 8 lipca br. o  godz. 18.00. W trakcie spotkania pokazano siedem wyróżnionych prezentacji multimedialnych o Bohaterach, którzy zginęli w Katyniu, nadesłanych do II etapu Programu „Moja Mała Ojczyzna”.

Młodzi autorzy przedstawiali swoje prace zgromadzonej publiczności, której dużą część stanowili członkowie  stowarzyszenia Rodzin Katyńskich.  Cisza i uwaga obecne w trakcie pokazu oraz  wzruszenie osób, które pamiętały „swoich” Bohaterów, stanowiły dla młodzieży żywy dowód uznania  dla ich całorocznej pracy i zaangażowania na rzecz ocalenia pamięci o tych, którzy „na nieludzkiej ziemi” oddali życie za Ojczyznę.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa najlepszych albumów poświęconych oficerom zamordowanym w Katyniu, wykonanych przez uczestników Programu „Moja Mała Ojczyzna” w ramach I etapu, a także pokaz najlepszych prac nadesłanych na Konkurs na plakat z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, organizowany przez Stowarzyszenie dla uczniów wszystkich poziomów nauczania.

Następnego dnia, tj. 9 lipca 2009 r. o godz. 11.00 w Miasteczku Parafiadowym odbyła się GALA FINAŁOWA Programu „Moja Mała Ojczyzna”, w trakcie której wręczono nagrody zwycięzcom Programu „Moja Mała Ojczyzna” oraz Konkursu na PLAKAT Z OKAZJI 70. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Na Galę licznie przybyli goście, przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych  i stowarzyszeń oraz dziennikarze radia i telewizji.  W programie Gali  uwzględniono czas na prezentację najlepszych prac multimedialnych, a  także dokonano uroczystej prezentacji zwycięskiego plakatu w Konkursie na Plakat z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Oprawę słowno-muzyczną Gali stanowiły utwory Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu p. Katarzyny Szczepanek oraz wiersze p. Krystyny Górniak, recytowane przez autorkę. Najważniejszym punktem tego spotkania – przynajmniej z perspektywy uczestników programów  oraz opiekunów – było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  zwycięzcom poszczególnych kategorii. Laureaci oprócz dyplomów, otrzymali sprzęt elektroniczny oraz wydawnictwa albumowe dot. najnowszej historii Polski.

Po zakończeniu Gali wszyscy goście mogli spotkać się i podzielić się wrażeniami podczas uroczystego poczęstunku.
Relacja i zdjęcia  ze spotkania „Zanim pochłonął ich Katyń” jak i Gali Finałowej Programu „Moja Mała Ojczyzna” ukazały się w licznych mediach, obecnych na Finałach XXI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży (m.in. TVP Polonia, Polskie Radio EURO, tygodnik IDZIEMY, Radio Plus Józef) oraz na portalu Stowarzyszenia www.parafiada.pl.
Letnie Warsztaty Programu „Moja Mała Ojczyzna” (2-15 sierpnia 2009 r., Mikoszewo)
Laureaci Konkursu na Plakat  z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej uczestniczyli  także podczas wakacji w specjalnie zorganizowanym dla nich Obozie Parafiadowym nad morzem. Ideą Letnich Warsztatów Programu „Moja Mała Ojczyzna” jest harmonijne połączenie letniego wypoczynku z integracją dzieci z różnych stron Polski oraz rozwijaniem zainteresowań uczestników w ramach zajęć warsztatowych. Zgodnie z parafiadową triadą: stadion-teatr-świątynia, w programie wyjazdu znalazły się elementy sportowe, kulturalne (na ten element triady – warstwę intelektualną, edukacyjną, artystyczną był położony największy nacisk ze względu na specyfikę wyjazdu) oraz elementy duchowe i formacyjne.
Zarówno sprawozdanie Kierownika Obozu, jak i głosy animatorów oraz uczestników, a także dokumentacja fotograficzna pozwalają stwierdzić, ze był to udany pod każdym względem wyjazd, który nie tylko pozwolił dzieciom młodzieży wypocząć, ale także przyczynił się do utrwalenia w nich wiedzy zdobytej w trakcie pracy w ramach Programu „Moja Mała Ojczyzna” oraz  postawy zainteresowania i szacunku dla historii Ojczyzny.