Od Małej Ojczyzny do Wielkiej Historii

Strona główna / Od Małej Ojczyzny do Wielkiej Historii

Projekt „Od Małej Ojczyzny do Wielkiej Historii”

W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej (kwiecień 2010) Stowarzyszenie Parafiada realizuje projekt pn. OD MAŁEJ OJCZYZNY DO WIELKIEJ HISTORII, którego celem jest ożywienie pamięci, pogłębienie wiedzy o tych historycznych wydarzeniach wśród społeczności lokalnych na terenie Polski i pobudzenie do poznawania swojego „regionalnego” dziedzictwa narodowego, które w tym wypadku stanowią losy lokalnych bohaterów zamordowanych w Katyniu.

Projekt obejmuje swym zasięgiem działania społeczno-edukacyjne zgrupowane w czterech ogólnopolskich programach będących jego częściami, których owoce i efekty znajdą odbicie w tym portalu internetowym poświęconym wydarzeniom katyńskim. Programy te skierowane są do różnych grup odbiorców, począwszy od szkół wszystkich poziomów nauczania, a skończywszy na instytucjach oświatowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych, wspólnotach wyznaniowych itp.

W ramach części Projektu znajdują się programy, akcje społeczne i działania, które wyznaczają także ramy czasowe przedstawianego Projektu. Wśród nich należy wyróżnić:

  1.  KATYŃ…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – Program społeczny skierowany do wspólnot lokalnych, instytucji i stowarzyszeń, w tym do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych, do samorządów wszystkich szczebli (sołectw, gmin i miast, starostw i urzędów marszałkowskich), do parafii i innych wspólnot lokalnych. Celem Akcji jest posadzenie w miejscach publicznych 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej (rok 2010). Każdy DĄB PAMIĘCI jest poświęcony konkretnej osobie zamordowanej w Katyniu (jeden dąb = jedno nazwisko z listy katyńskiej). Każdy Dąb Pamięci ma swój imienny certyfikat i tablicę upamiętniającą Bohatera.
  2. MOJA MAŁA OJCZYZNA – Program skierowany do uczniów wszystkich poziomów nauczania, podzielonych na trzy grupy wiekowe: IV-VI klasa szkoły podstawowej, gimnazjaliści i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Główne zadaniem programu to „odkrycie konkretnych Bohaterów Katyńskich” w najbliższym regionie oddziaływania placówki i przedstawienie ich historii w różnych – zależnie od etapu realizacji Programu – formach. Realizacja Programu została zakończona uroczystą, ogólnopolską Galą 9 lipca br., podczas której nagrodzono jego laureatów.
  3. PATRIOTYZM – Z POKOLENIA NA POKOLENIE – Program adresowany do nauczycieli i wychowawców. Zadaniem lokalnego Koordynatora Programu było stworzenie autorskiego programu na temat wydarzeń katyńskich i zorganizowanie zespołu, z którym będzie mógł go zrealizować zgodnie z Regulaminem. Koordynator wszystkie działania dokumentował gromadząc konspekty, programy wycieczek, uroczystości, debat, spotkań, rozmów, oficjalne wystąpienia ważnych przedstawicieli władz i środowisk, fotografie itp. Następnie sporządzał, zgodnie z Regulaminem, raport całorocznych działań i wraz z autorskimi konspektami zajęć. Ogólnopolskie podsumowanie realizacji Programu ”Patriotyzm z Pokolenia na Pokolenie” odbędzie się 10 listopada br. w Warszawie.
  4. OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PLAKAT Z OKAZJI 70. ROCZNICY ZBRODNI KATYŃSKIEJ – Konkurs plastyczny skierowany do uczniów wszystkich poziomów nauczania w Polsce. Zasadniczym zadaniem Konkursu było przygotowanie pracy plastycznej, plakatu, który będzie publikowany we wszystkich materiałach programowych dotyczących 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Rozstrzygnięcie Konkursu połączone zostało z Galą Programu ”Moja Mała Ojczyzna”, która odbyła się 9 lipca br.
  5. SPOŁECZNY PORTAL INTERNETOWY O KATYNIU katyn-pamietam.pl – Celem portalu jest gromadzenie informacji o historii naszego kraju, ale w innowacyjny sposób: to jest historii widzianej oczami społeczności lokalnych i przez pryzmat wydarzeń ważnych dla mieszkańców „małych Ojczyzn”. Portal będzie promować i nagłaśniać oddolne inicjatywy, podejmowane na rzecz upamiętnienia lokalnej i ogólnonarodowej historii, a także integrować różne środowiska i inspirować je do podejmowania lokalnej aktywności poprzez przekazywanie ”dobrych praktyk” w tym zakresie.