O Programie

Strona główna / O Programie

O Programie KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Materiały programowe
Formularz zgłoszenia do Programu Formularz raportu z ceremonii
Logotyp Programu Załącznik do raportu

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar Zbrodni Katyńskiej prowadząc program edukacyjny ku pamięci i w hołdzie Bohaterom – bestialsko zamordowanym jednym strzałem w tył głowy ofiarom Katynia, Charkowa, Tweru, Bykowni… Chcemy by pamięć o tej straszliwej zbrodni 1940 roku była żywa w kolejnych pokoleniach Polaków.

Chcemy zachować pamięć:

O wojsku, policji, straży granicznej i służbie więziennej, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy

O wymordowaniu polskiej inteligencji: lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów, urzędników

Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach Zbrodni Katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom programu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie. Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.

 1. Akcja polega na posadzeniu w przestrzeni publicznej 21.857 Dębów Pamięci. Jeden Dąb to jedno nazwisko.
 2. Uczestnicy programu zobowiązują się do opieki nad Dębem oraz upamiętnienia na terenie placówki Bohatera – ofiarę zbrodni. Nieodzownym elementem działań jest przygotowanie i opracowanie możliwie pełniej dokumentacji życia i działalności Bohatera wraz ze zdjęciami i jeśli to możliwe – z nagraniem rozmowy z rodziną zamordowanego – na dowód pamięci w imię prawdy.
 3. Uczestnicy deklarujący chęć udziału w programie – po rejestracji – otrzymają niepowtarzalny numer Certyfikatu przypisanego jednemu Dębowi upamiętniającemu Bohatera
 4. Uczestnicy sami starają się o pozyskanie sadzonek dębów i z lokalnymi władzami ustalają miejsce (lokalizację) posadzenia Dębu. Przy Dębie winna być umieszczona informacja, komu Dąb został poświęcony.
 5. Zgromadzona dokumentacja dotycząca Bohatera zostanie opublikowana na portalu: www.katyn-pamietam.pl

W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym:

 • szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńcze i edukacyjne
 • komendy policji i placówki straży granicznej
 • starostwa powiatowe i urzędy gmin
 • parafie
 • szpitale
 • drużyny harcerskie
 • kluby sportowe
 • stowarzyszenia kombatantów
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa
 • media lokalne i ogólnopolskie.

Zgłoszenie do Programu staje się impulsem dla lokalnej społeczności do odszukania śladów życia i często bogatej działalności „ich Bohatera” na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy. Trzeba bowiem pamiętać, że rozstrzelani w Katyniu oficerowie zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na  integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez  zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Celem Programu jest archiwizowanie zgromadzonej dokumentacji i udostępnianie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów, archiwum historii mówionej i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z Partnerów Programu, czyli instytucji sadzących Dęby Pamięci, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera. Materiały te są starannie archiwizowane, a następnie publikowane na portalu, poświęconym Bohaterom tej Zbrodni katyn-pamietam.pl.

 

 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w Portalu www.katyn-pamietam.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji Portalu!