KATYŃSKIE DĘBY PAMIĘCI posadzono już w:
USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Bułgarii,
na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i Cyprze