Wniosek szefa NKWD Ławrentija Berii

zawierający propozycję rozstrzelania więzionych przez Sowietów Polaków
wraz z odręczną jego akceptacją przez Józefa Stalina
i innych członków najwyższych władz ZSRR

 

Wniosek szefa NKWD Ławrentija Berii zawierający propozycję rozstrzelania więzionych przez Sowietów Polaków wraz z odręczną jego akceptacją przez Józefa Stalina i innych członków najwyższych władz ZSRR.