Dębowy Las Pamięci w Celestynowie

Strona główna / Bez kategorii / Dębowy Las Pamięci w Celestynowie

PROJEKT EDUKACYJNY NADLEŚNICTWA CELESTYNÓW REALIZOWANY POPRZEZ UCZNIOWSKI PATRONAT NAD „DĘBOWYM LASEM PAMIĘCI”

Ideą patronatu jest kultywowanie ponadczasowych wartości Polaków zawartych w słowach „wierni Bogu, Ojczyźnie i Lasom”.

Celem patronatu jest poznawanie historii Leśników Narodu Polskiego w okresie II wojny światowej i w latach powojennych oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.

Miejscem Pamięci otoczonym uczniowskim patronatem jest „Dębowy Las Pamięci” posadzony ku czci Leśników Polskich zamordowanych na Wschodzie. Jest to żywy pomnik pamięci w Centrum Edukacji Leśnej, który stał się rzeczywistym symbolem tożsamości Narodu Polskiego.

Założenia organizacyjne pełnienia przez uczniów patronatu:

1. Uroczyste przekazanie i przyjęcie patronatu odbywa się corocznie w czasie uroczystości upamiętniającej ofiary „Golgoty
Leśników Polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 – 1948”
2. Patronat nad „Dębowym Lasem Pamięci” sprawują osobiście uczniowie danej szkoły:
a) Instytucjonalną opiekę nad uczniami pełniącymi patronat sprawuje szkoła.
b) Pomocy w realizacji patronatu udziela Nadleśnictwo Celestynów.
c) Uczniowski patronat wspierają organizacje pozarządowe, władze samorządowe i inne.

Każda szkoła, która przejmuje patronat nad „Dębowym Lasem Pamięci” opracowuje hasło swojego patronatu. Przygotowuje przedstawienia na 2 patriotyczne uroczystości odbywające się na terenie Miejsca Pamięci „Golgota Leśników Polskich i Ich Rodzin Pomordowanych na Wschodzie w Latach 1939-48″(kwietniowa – na której szkoły przekazują patronat i wrześniowa – główne uroczystości przy pomniku). Dla upamiętnienia tego wydarzenia szkoła otrzymuje akt przekazania patronatu, a każdy z uczniów legitymację.