Dąb Pamięci aspiranta Policji Państwowej Jana Jarzyny w Ożarowie

Strona główna / Bez kategorii / Dąb Pamięci aspiranta Policji Państwowej Jana Jarzyny w Ożarowie

21 maja 2018 r., w ogrodzie Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie pod Lublinem wyrósł Dąb Pamięci.
Do programu „Katyń… ocalić do zapomnienia” ciesząca się ponad stuletnią tradycją nauczania
w środowisku wiejskim Szkoła Podstawowa w Ożarowie przystąpiła w czerwcu 2017. i , uzyskawszy Certyfikat Dębu Pamięci , od września rozpoczęła przygotowania do oddania czci aspirantowi Policji Państwowej Janowi Jarzynie, zamordowanemu wiosną 1940 r., spoczywającemu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

W realizacji projektu, czynny udział brała wnuczka Bohatera, pani Elżbieta Jarzyna, która przekazała Szkole cenne dokumenty rodzinne, związane z jego służbą w Policji. Natomiast w realizację zaplanowanych działań ujętych w projekt edukacyjny „ W hołdzie Bohaterom Niepodległej”, włączona została cała społeczność Szkoły, ale także jej absolwenci, rodzice uczniów i mieszkańcy podlubelskiej gminy Jastków, pracując w sekcjach: informatycznej, historycznej, literackiej, recytatorskiej, teatralnej, plastycznej, muzycznej i turystyczno-krajoznawczej. Wszystkie te działania zmierzały ku zapoznaniu uczniów z trudnym zagadnieniem Zbrodni Katyńskiej oraz przybliżeniu drogi życiowej i służbowej aspiranta Jana Jarzyny.
W kwietniu, w ramach Tygodnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, młodzież obejrzała film „Katyń”, odwiedziła Biuro Historii i Promocji Policji KGP oraz Muzeum Katyńskie. Zwieńczeniem podjętych przez Szkołę działań była podniosła Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci.

Rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Garbowie, celebrowaną przez kapelana Policji Garnizonu Lubelskiego, przy udziale przedstawicieli władz Lublina, władz samorządowych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty i Wychowania, Komendanta Wojewódzkiego i Miejskiego Policji w Lublinie, prezesa Stowarzyszenia Parafiada, dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP , prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, w asyście Pocztów Sztandarowych, i oprawie muzycznej Orkiestry Reprezentacyjnej KG Policji. W holu Szkoły uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą aspirantowi Janowi Jarzynie, pod którą umieszczono relikwiarz z ziemią z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje. Uczniowie zaprezentowali widowisko teatralne nawiązujące do dnia z życia policjanta Jana Jarzyny i jego rodziny. Oprawę muzyczną stanowiły piosenki nawiązujące do tematyki Katyńskiej. Orkiestra Reprezentacyjna KG Policji wystąpiła w pokazie musztry paradnej. Symbolicznego otoczenia Dębu Pamięci ziemią dokonała pani Elżbieta Jarzyna w asyście występujących w mundurach Policji II RP rekonstruktorów historycznych. Posadzony w Ożarowie Dąb Pamięci aspiranta Jana Jarzyny pozostanie trwałym siewcą wiedzy na temat świadomości, kim jako Naród jesteśmy, i jak drogo przyszło nam za naszą niepodległość płacić.