Bohaterowie

Strona główna / BohaterowiePage 99

Lista Bohaterów zgłoszonych w Programie "KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"

        dąb    
Nr Nazwisko i imię Syn Stopień Lista Dąb Więcej
15365Durkalec Maciej syn Janaposterunkowy Policji PaństwowejULK pokaż
zamknijUrodzony 1889-02-24 w Czukiew
Cmentarz wojenny: Bykownia
Posterunek PP Pasieczna


3506Dürr Edmundsyn KrystianaLP
12513Durski Wiktorsyn Tomaszaaspirant Policji PaństwowejLP
15366Durski-Trzaska Jan Gwidonsyn JanapodpułkownikULK pokaż
zamknijUrodzony 1910-08-20 w Lwów
Cmentarz wojenny: Bykownia
kier. ref. sztabu DOK V


14176Dusiewicz Władysławsyn Julianaaspirant Straży WięziennejLPdąb pokaż
zamknijUrodzony 1899-01-01 w Słupia Nowa
Cmentarz wojenny: Białoruś

 

Aspirant Straży Więziennej Władysław Dusiewicz

ur. l stycznia 1899 r. w Słupi Nowej w pow. kieleckim. W połowie sierpnia 1914 r. będąc uczniem gimnazjalnym w Kielcach, ochotniczo rozpoczął służbę w Legionach. W 1920 r. służył w Wojsku Polskim, był podoficerem artylerii. Był dwukrotnie ranny, uhonorowany Krzyżem Walecznych. W czasie służby ukończył kurs oficerski. W 1939 r. był kapitanem artylerii rezerwy.

Po zdemobilizowaniu w 1923 r. został przekazany do służby w więziennictwie. Rozpoczął ją na stanowisku dozorcy więzienia na Świętym Krzyżu. W 1928 r. został przeniesiony do służby w więzieniu w Fordonie. W 1930 r. był starszym dozorcą w więzieniu w Szamotułach, w 1932 w stopniu przodownika pracował w dziale gospodarczym we Wronkach.

W październiku 1938 r. został naczelnikiem więzienia w Grodzisku Wielkopolskim.

W nocy z 31 sierpnia na l września 1939 r. w specjalnym wagonie wywieziono do więzienia w twierdzy w Brześciu nad Bugiem kilkunastu szpiegów i dywersantów niemieckich. Dowódcą konwoju specjalnego został naczelnik przodownik Władysław Dusiewicz mając do pomocy trzech strażników i kilku policjantów. Po drodze w związku z bombardowaniem szlaków kolejowych, transportowani nieustannie podejmowali próby uwolnienia się. Także ze strony polskiej żandarmerii były nalegania na ich bezzwłoczne rozstrzelanie. Dowódca konwoju miał jednak wyraźny rozkaz, aby dostarczyć więźniów do Twierdzy. W połowie września 1939 r. konwój dotarł do Brześcia. Naczelnik Dusiewicz po przekazaniu więźniów zgłosił się do dowództwa obrony, a będąc kapitanem artylerii rezerwy dostał niezwłocznie przydział wojskowy. W walkach z Niemcami został ciężko ranny i umieszczony w szpitalu polowym, a po upadku Twierdzy Brzeskiej dostał się do niewoli niemieckiej. W kilka dni później, gdy Niemcy przekazali stronie radzieckiej miasto i Twierdzę - został jeńcem sowieckim. W pierwszych dniach października 1939 r. jeńców polskich, w tym również rannych i chorych bydlęcymi wagonami wywieziono w głąb ZSRR. Ciężko rannego kapitana Włodzimierza Dusiewicza lżej ranni koledzy wnosili na noszach do wagonu. Konwój NKWD po drodze do Mińska dobijał strzałem z pistoletu ciężej rannych jeńców polskich, a zwłoki systematycznie wyrzucano podczas biegu pociągu na pobocze toru. Władysław Dusiewicz zamordowany został pod Mińskiem.15367Duszyński Roman syn WawrzyńcaULK pokaż
zamknijUrodzony w Konin
Cmentarz wojenny: Bykownia

podprokurator Sądu Okr. w Równem

2351Duszyński Henryksyn JózefamajorLP
3791Duszyński Lucjansyn StanisławakapitanLPdąb
3792Duszyński Zenonsyn MichałakapitanLP
15368Dutkiewicz Feliks syn WawrzyńcaporucznikULK pokaż
zamknijUrodzony 1908-09-26 w Józefów
Cmentarz wojenny: Bykownia
d-ca szw. 26 p.uł.


3793Dutkiewicz Zygmuntsyn JanakapitanLP
1012Dutkiewicz Wincentysyn Józefaaspirant Policji PaństwowejLPdąb
10612Duzel Jansyn Piotraaspirant Policji PaństwowejLP
9272Duży Piotrsyn Józefaaspirant Policji PaństwowejLP
15369Dwernicki Józef syn WłodzimierzaULK pokaż
zamknijUrodzony 1891-04-30 w Temeszów
Cmentarz wojenny: Bykownia

właściciel maj. Obarzyn k/Brzozowa. Planowane upamiętnienie przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie.

2352Dwernicki Zdzisławsyn JanamajorLP
14177Dworak Karolsyn Stanisławaaspirant Straży WięziennejLP
12514Dworak Aleksysyn Aleksegoaspirant Policji PaństwowejLP
12515Dworak Piotrsyn Pawłaaspirant Policji PaństwowejLPdąb pokaż
zamknijUrodzony 1913-06-30 w Niekłań Wielki
Cmentarz wojenny: Twer

Dąb Pamięci zostanie zasadzony w kwietniu 2017 r. w Niekłaniu Wielkim5825Dworakowski Jerzysyn TadeuszaporucznikLP
5826Dworakowski Kazimierzsyn StanisławaporucznikLP
3794Dworakowski Włodzimierzsyn MichałakapitanLP
12516Dworakowski Eugeniuszsyn Janaaspirant Policji PaństwowejLP
3795Dworczak Władysławsyn AndrzejakapitanLP
12517Dworczyński Antonisyn Wawrzyńcaaspirant Policji PaństwowejLP
2353Dworecki Bolesławsyn FranciszkamajorLP
5827Dwornicki Stanisławsyn JanaporucznikLP
1798Dwornik Stefansyn BartłomiejapodpułkownikLPdąb
14535Dwornik Kazimierzsyn BartłomiejamajorLPdąb
1607Dworski Mariansyn EugeniuszakapitanLPdąb