Dąb Pamięci aspiranta Policji Państwowej Jana Jarzyny w Ożarowie

Dąb Pamięci aspiranta Policji Państwowej Jana Jarzyny w Ożarowie

21 maja 2018 r., w ogrodzie Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie pod Lublinem wyrósł Dąb Pamięci. Do programu „Katyń... ocalić do zapomnienia” ciesząca się ponad stuletnią tradycją nauczania w środowisku wiejskim Szkoła Podstawowa w Ożarowie przystąpiła w czerwcu 2017. i , uzyskawszy Certyfikat Dębu Pamięci , od września rozpoczęła przygotowania do oddania czci aspirantowi Policji Państwowej Janowi Jarzynie, zamordowanemu wiosną 1940 r., spoczywającemu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. W realizacji projektu, czynny udział brała wnuczka Bohatera, pani Elżbieta Jarzyna, która przekazała Szkole cenne dokumenty rodzinne, związane z jego służbą w Policji. Natomiast w realizację zaplanowanych działań ujętych w projekt edukacyjny „ W hołdzie Bohaterom Niepodległej”, włączona została cała społeczność Szkoły, ale także jej absolwenci, rodzice uczniów i mieszkańcy podlubelskiej gminy Jastków, pracując w sekcjach: informatycznej,…
Read More