Stowarzyszenie Parafiada partnerem w organizacji X Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Historycznej „Piękna nasza Polska cała”

Stowarzyszenie Parafiada partnerem w organizacji X Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Historycznej „Piękna nasza Polska cała”

24 maja 2016 w historycznej Sali „Akwen” NSZZ Solidaość w Gdańsku odbędzie się X Wojewódzki Konkurs Pieśni Historycznej „Piękna nasza Polska cała” organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Pieśni Patriotycznej działające przy Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 w Gdańsku.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół specjalnych i integracyjnych województwa pomorskiego - dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ( w stopniu lekkim, umiarkowanym, z niepełnosprawnością sprzężoną). Impreza na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń artystycznych szkół pomorskich i jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem w woj. pomorskim. Konkurs przyczynia się do przypominania i popularyzowania pieśni historycznych, patriotycznych, rozwijania właściwych postaw obywatelskich i wrażliwości młodych ludzi oraz prezentowania ich dorobku artystycznego. Od czterech lat laureatom pierwszych miejsc w kategorii solista i zespół przyznawane są statuetki, których fundatorem jest Przewodniczący NSZZ Solidaość Piotr Duda.Konkurs organizowany jest…
Read More