Sochocin – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum posadzą Dęby Pamięci

Sochocin – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum posadzą Dęby Pamięci

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sochocinie posadzą Dęby PamięciDnia 29 paździeika 2010 roku Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Sochocinie oraz Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie zapraszają na uroczystość posadzenia Dębów Pamięci dla uhonorowania pamięci podporucznika Henryka Żukiewicza, majora Feliksa Kwapińskiego oraz aspiranta Policji Państwowej Tadeusza Tobolskiego. Program uroczystości11.00 - Msza Święta w intencji pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze (kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie)12.00 - Uroczystość w hali sportowej w Sochocinie- montaż słowno-muzyczny "Pamięć..." w wykonaniu uczniów PZSiPS w Sochocinie13.00 - posadzenie Dębów Pamięci Uroczystościom towarzyszy wystawa "Katyń... ocalić od zapomnienia" .
Read More
Warszawa – Ośrodek Wychowawczy Caritas posadzi Dąb Pamięci

Warszawa – Ośrodek Wychowawczy Caritas posadzi Dąb Pamięci

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej posadzi Dąb Pamięci Społeczność Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej serdecznie zaprasza na uroczystosć posadzenia Dębu Pamięci dla uhonorowania majora Józefa Kucharskiego, zamordowanego w Katyniu. Uroczystosć odbędzie się 28 paździeika 2010 roku w ogrodzie siedziby Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie.Program uroczystosci14.00 - Msza Święta w kaplicy Caritas15.00 - posadzenie Dębu Pamięci - program artystyczny w wykonaniu wychowanek Ośrodka
Read More
Płock – Pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka posadzą Dęby Pamięci

Płock – Pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka posadzą Dęby Pamięci

Pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka posadzą Dęby Pamięci Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w płockich uroczystościach posadzenia Dębów Pamięci w dniu 27 paździeika 2010 roku. Uroczystości ku czci oficerów polskich, zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD w 1940 roku, odbędą się w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej pod patronatem honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Prezydenta Miasta Płocka, we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2 Mazowiecką Brygadą Saperów i Stowarzyszeniem Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie. Ideę wsparł listem do uczestników Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera - Biskup Diecezjalny Płocki. Program uroczystości 11.00 - Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Odprawi ją proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta ks. kan. dr Marek Zawadzki – kapelan Światowego Związku Żołnierzy…
Read More
Dereźnia Solska k. Biłgoraja – Zespół SP i Gimnazjum posadzi Dąb Pamięci

Dereźnia Solska k. Biłgoraja – Zespół SP i Gimnazjum posadzi Dąb Pamięci

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej posadzi Dąb PamięciOrganziatorzy serdecznie zapraszają na Święto Szkoły połączone z uroczystością sadzenia Dębów Pamięci w ramach Programu Edukacyjnego "Katyń... ocalić od zapomnienia", które odbędzie się 21 paździeika 2010 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej.Program uroczystości 9.00 - Msza Święta w kaplicy pw. św. Antoniego w Dereźni Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie tablic pamiątkowych "Katyń... ocalić od zapomnienia" - montaż słowno-muzyczny Wystąpienia gości
Read More
Warszawa – Burmistrz Ursynowa i SP nr 96 posadzą Dęby Pamięci

Warszawa – Burmistrz Ursynowa i SP nr 96 posadzą Dęby Pamięci

Burmistrz Ursynowa i Szkoła Podstawowa nr 96 posadzą Dęby PamięciBurmistrz Ursynowa i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 96 im. Ireny Kosmowskiej mają zaszczyt zaprosić na uroczystosć posadzenia Dębów Pamięci, poswięconych zamordowanym w Katyniu kapitanowi Czesławowi Orlikowskiemu i porucznikowi Antoniemu Orlikowskiemu, która odbędzie sie dnia 21 paździeika 2010 roku o godz. 13.00 w budynku SP nr 96 przy ulicy Sarabandy 16/22.Program uroczystości Wprowadzenie pocztów sztandarowych Powitanie Gości Przemówienie Pani Burmistrz Dzielnicy Ursynów Część artystyczna Odsłonięcie oraz poświęcenie tablic i Dębów Pamięci Posadzenie Dębów Pamięci
Read More
Żywiec – Urząd Miejski posadzi 22 Dęby Pamięci

Żywiec – Urząd Miejski posadzi 22 Dęby Pamięci

Urząd Miejski posadzi 22 Dęby Pamięci w Żywcu Urząd Miasta w Żywcu oraz Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 3 zapraszają na uroczystosć posadzenia 22 Dębów Pamięci, która odbedzie sie dnia 20 paździeika 2010 roku.Program uroczystości13.00 - Uroczysta akademia13.45 - Odsłoniecie tablicy pamiątkowej14.00 - Posadzenie Dębów Pamięci14.15 - Spotkanie z władzami miasta i powiatu
Read More
Warszawa – Wydział Polonistyki UW posadzi 3 Dęby Pamięci

Warszawa – Wydział Polonistyki UW posadzi 3 Dęby Pamięci

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego posadzi 3 Dęby PamięciRada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na uroczystość posadzenie Dębów Pamięci trzem Bohaterom: majorowi Apoloniuszowi Busiakiewiczowi, majorowi Marianowi Józefowi Jadownickiemu i podpułkownikowi Arturowi Kronenbergowi. Uroczystosć odbędzie się 20 paździeika 2010 r. o godz. 12.00 w ogrodzie za Pałacem Zamoyskich (ul. Nowy Świat 69 / ul. Krakowskie Przedmieście 1).
Read More
Bolesławiec – Posadzą Dęby Pamięci obrońcom Bolesławca

Bolesławiec – Posadzą Dęby Pamięci obrońcom Bolesławca

Zespół Szkół Publicznych w Bolesławcu posadzi 2 Dęby Pamięci Społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Bolesławcu k. Wielunia zaprasza na uroczystosć sadzenia Dębów Pamięci, poświęconych Bohaterom Feliksowi Kopciowi i Czesławowi Nosko, którzy pierwszego września 1939 roku toczyli walkę w obronie Bolesławca. uroczystosć odbędzie się 20 paździeika 2010 r. Program uroczystości 11.00 - Uroczysta Msza Święta poświęcona pamięci obrońców Bolesławca i pomordowanych na Wschodzie Apel poległych w Katyniu 12.45 - "Przysiega pamięci" złożona przez uczniów Zespołu Szkół w Bolesławcu Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie pamiątkowych tablic Spotkanie społeczności szkolnej z gośćmi
Read More
Gorzów – Posadzą Dąb Pamięci ppor. E. Honkiszowi

Gorzów – Posadzą Dąb Pamięci ppor. E. Honkiszowi

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie posadzi Dąb Pamięci ppor. E. Honkiszowi Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie (powiat oświęcimski) serdecznie zaprasza na uroczystość posadzenia Dębu Pamięci podporucznikowi WP Edwardowi Honkiszowi urodzonemu w Oświęcimiu 15.09.1897 r., a zamordowanemu w Katyniu w 1940 r. Uroczystość odbędzie się 19 paździeika 2010 r. w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Gorzowie.Program uroczystości• 12.00 – Msza Święta • 13.00 - ”Ocalić od zapomnienia” program literacko– muzyczny przygotowany przez uczniów SZS w Gorzowie.• 13.30 - uroczyste posadzenie Dębu Pamięci i poświęcenie tablicy pamiątkowej na placu przy Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie.
Read More
Kamień Krajeński – Uroczystosć upamiętniająca 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Kamień Krajeński – Uroczystosć upamiętniająca 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej

Uroczystosć upamiętniająca 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Kamieniu Krajeńskim Burmistrz Miasta i Gminy Kamień Krajeński i Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego serdecznie zapraszają na uroczystość w dniu 19 paździeika 2010 roku, upamiętniającą 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, w trakcie której posadzone zostaną Dęby Pamięci dla mieszkańców powiatu sępoleńskiego, zamordowanych w 1940 roku w Katyniu i Twerze, oraz dla ofiar katastrofy pod Smoleńskiem z dnia 10 kwietnia 2010 roku. Program uroczystości 10.00 - uroczysta Msza Święta w Kolegiacie pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim 11.00 - uroczystość 70-lecia Zbrodni Katyńskiej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, ul. Sępoleńska 12.00 - posadzenie Dębów Pamięci 18.00 - projekcja filmu "Katyń" w Publicznym Gimanzjum w Kamieniu Krajeńskim, ul. Sępoleńska 3
Read More